Välkommen till Solrosen bygg!

Solrosen Bygg AB startades 1994 av sina nuvarande ägare, Anders Henriksson och Lars Svensson. 


Vi utför ombyggnader, lokalanpassningar samt underhållsarbeten - främst för stat, kommun och kommersiella fastighetsägare. Vi arbetar i Malmö med omnejd. 


Solrosen Bygg är med i branschorganisationen Byggnadsindustrier och är anslutna till ID 06. Vi innehar kreditbetyget AAA från Soliditet.